ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุนโครงการ

 
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย
ผู้ริเริ่มโครงการจัดทำสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ เพื่อนำข้อมูลประมวลผลแล้วแจ้งเตือนภัยพิบัติแก่ประชาชนล่วงหน้า และคงสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการเช่นสนับสนุนตัวสถานีตรวจอากาศ เซิร์ฟเวอร์ให้บริการ ตลอดจนการซ่อมบำรุง เป็นต้น 
http://www.princess-pa-foundation.or.th
 
บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด
ผู้ผลิตเครื่องมือตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ผลิตและออกแบบโดยคนไทยให้กับมูลนิธิในต้นทุนที่ต่ำกว่าท้องตลาด และสนับสนุนบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ให้บริการเว็บและฐานข้อมูล
http://www.nakhonthai.net 
 
กรมอุตุนิยมวิทยา
ที่ปรึกษาและสนับสนุนโครงการโดย ดร.วัฒนา กันบัว โดยนำข้อมูลที่ตรวจวัดอากาศได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรม DSS เพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า 
http://www.marine.tmd.go.th
 
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC)
ผู้ให้บริการเครือข่าย GSM โดยการสนับสนุนบริจาค SIM โทรศัพท์สำหรับใช้สื่อสารข้อมูลผ่านระบบ GPRS ในตัวเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
http://www.dtac.co.th
 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) 
ผู้ให้บริการเครือข่าย GSM โดยการสนับสนุนบริจาค SIM โทรศัพท์สำหรับใช้สื่อสารข้อมูลผ่านระบบ GPRS ในตัวเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
http://www.ais.co.th
 
กลุ่มวิทยุสมัครเล่น (AR)
สนับสนุนการสื่อสารผ่านระบบ APRS(Automatic Packet Report System)
http://aprs.fi

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.