พยากรณ์คลื่นทะเล

Ocean Wave Forecasting Graphs
for the west coast of southern part of Thailand
Ranong
Phang Nga
Phuket
Krabi
Trang
SatunNote:
What is Significant wave height?
What is Mean wave period?

- Visitor Statistic-

You are number of :

Copyright 2012 by Thai Marine Meteorological Center, All Rights Reserved.
For More Information. Please Contact
watt_kan@hotmail.com or watt_kan@yahoo.com

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.