BRAM
ตำแหน่งของสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530202-001
GPS: 17.45376 N,100.13826 E,Alt:65 m.
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์BRAMS Model Product

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.