BRAM
ตำแหน่งของสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530202-002
GPS: 17.45022 N,100.146072 E,Alt:68 m.
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์BRAMS Model Product

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.