สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530100-001
GPS: 17.617621 N,100.095099 E,Alt:75 m.
เทศบาลเมือง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 17:55:48 21/1/2020

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 31.59 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 50.6 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม SE
พลังงานแสงอาทิตย์ 10 W/m2
ความกดอากาศ 1014.07 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min