สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530106-001
GPS: 17.54945 N,100.099113 E,Alt:65 m.
เทศบาลตำบลวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 19:40:4 6/7/2020

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 33.28 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 60.4 %RH
ความเร็วลม 1.3 Km/h.
ทิศทางลม SE
พลังงานแสงอาทิตย์ 4 W/m2
ความกดอากาศ 1000.85 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min