สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530106-001
GPS: 17.54945 N,100.099113 E,Alt:65 m.
เทศบาลตำบลวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 17:55:45 30/3/2020

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 36.34 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 16.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 30.6 %RH
ความเร็วลม 0.8 Km/h.
ทิศทางลม SE
พลังงานแสงอาทิตย์ 40 W/m2
ความกดอากาศ 1002.43 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min