สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530106-001
GPS: 17.54945 N,100.099113 E,Alt:65 m.
เทศบาลตำบลวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 4:13:50 21/11/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 20.84 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 17.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 82.4 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม NNW
พลังงานแสงอาทิตย์ 3 W/m2
ความกดอากาศ 1011.26 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min