สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530200-001
GPS: 17.486599 N,100.105347 E,Alt:65 m.
เทศบาลตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 16:2:26 12/11/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 31.96 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 58.1 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม WNW
พลังงานแสงอาทิตย์ 67 W/m2
ความกดอากาศ 1004.39 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min