สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530201-001
GPS: 17.479677 N,100.124687 E,Alt:74 m.
อบต.วังแดง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 21:39:52 15/9/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 24.67 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 16.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 60.2 %RH
ความเร็วลม 1.9 Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1007.28 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min