สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530203-001
GPS: 17.419905 N,100.124779 E,Alt:58 m.
อบต.หาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 7:27:43 4/7/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 25.24 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 85.4 %RH
ความเร็วลม 7.6 Km/h.
ทิศทางลม NNE
พลังงานแสงอาทิตย์ 55 W/m2
ความกดอากาศ 1006.65 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min