สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530203-001
GPS: 17.419905 N,100.124779 E,Alt:58 m.
อบต.หาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 2:13:55 29/2/2020

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 24.38 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 17.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 64.9 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 W/m2
ความกดอากาศ 1006.65 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min