สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530404-001
GPS: 17.58521 N,100.491486 E,Alt:127 m.
อบต.น้ำไคร้ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา //

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ - °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง - °C
ความชื้นสัมพัทธ์ - %RH
ความเร็วลม Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ W/m2
ความกดอากาศ - hPa
ปริมาณฝน mm./5Min