สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530805-001
GPS: 17.64432 N,100.04171 E,Alt:74 m.
บ้านต้นขาม ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 15:58:9 12/11/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 33.76 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 52.8 %RH
ความเร็วลม 2.2 Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ 310 W/m2
ความกดอากาศ 1004.59 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min