สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530904-001
GPS: 17.56141 N,100.27813 E,Alt:97 m.
อบต.น้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา //

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ - °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง - °C
ความชื้นสัมพัทธ์ - %RH
ความเร็วลม Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ W/m2
ความกดอากาศ - hPa
ปริมาณฝน mm./5Min