สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 670312-001
GPS: 16.7908172607422 N,101.185447692871 E,Alt:0 m.
อบต.น้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา //

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ - °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง - °C
ความชื้นสัมพัทธ์ - %RH
ความเร็วลม Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ W/m2
ความกดอากาศ - hPa
ปริมาณฝน mm./5Min